Doubtnut Promotions Sticky

कुछ यौगिक के नाम नीचे दिए गए है | इनमे से कौन सा IUPAC पद्धिति में नहीं है ?

A

CH3CH2CH2CHCH2CH3CH3CHCH2CH3ि ि

B

CH3CHOHCHCH3CH3ि-2-

C

underset("2-एथिल-3-मेथिलब्यूट-1-ईन")(CH_3-CH_2-underset(CH_2)underset(||)(C)-underset(CH_3)underset(|)(CH)-CH_3)

D

CH3CCCH(CH3)24-ि-2-

Text Solution
Verified by Experts

The correct Answer is:A


7CH36CH25CH24CCH2CH3HCH33CH2CH21CH34-ि-3-ि

Doubtnut Promotions Banner
|