Doubtnut Promotions Sticky

एक कार्बनिक यौगिक में आइसोब्यूटिल समूह की संरचना है

A

CH3CHCH2CH3

B

CH3CH2CH2CH2

C

(CH3)3C

D

(CH3)2CHCH2

Text Solution
Verified by Experts

The correct Answer is:D


ocr_image
CH(3)CHCH2CH3
(द्वितीयक ब्यूटिल)
CH3CH2CH2CH2 (सामान्य ब्यूटिल)
(CH3)3C (तृतीयक ब्यूटिल)

Doubtnut Promotions Banner
|
Updated on:21/07/2023

Similar Questions