doubtnut_header_logo_white_new

Question

In triangle ABC,B=45,C=55 and bisector of A meets BC at a point D. Find ADB and ADC.

ADVERTISEMENT
adfree_icon_web_accordion

Ab Padhai karo bina ads ke

Khareedo DN Pro and dekho sari videos bina kisi ad ki rukaavat ke!

Updated On: 27-06-2022

Text Solution

Solution
in ABC
A+B+C=180
2BAD+45+55=180 (here /_BAD=/_CAD)
so BAD=CAD
in BAD
from traingle sumB+BAD+ADB=180
45+40+ADB=180
ADB=95
similarly in traingle ADC
ADC=1804055
=85

Answer

Step by step solution by experts to help you in doubt clearance & scoring excellent marks in exams.

Transcript

the question is in triangle abc angle B equal to 45 degree angle c equal to 55 degree and the bisector of angle A meets BC at point P to find karna hai to angle angle ADB and angle ADC so sabse pahle Ham triangle banaa lete hain theek hai yah triangle hai on ABC ok kya Kah Raha Hai Angle B 45 degree a 45 degree hai aur yah kitna hai 55 degree hai theek hai and bisector of Angle A Angle yah aur isko ya Basa kar raha hai re angle equal angle theek hai na meets BC at point B theek hai angle payment kar di point To Hamen find karna angle ADB aur angle ADC angle ADC
Dangal Mein find karni hai theek hai tu DJ Mangal Ko Agar angle A Ko Dekha Jaaye yah address ko basic kar raha hai so angle Bhi Jo Kiye angle Hai yah wali Jungle wali mahlon ki Dangal ke trained on angle co-equal Hai To Ham Milenge isko axaxax theek hai ab Ham agar strangle mein Dekhte Hain To Hamen find karna angle ADB is aadami ko Maar Lo why aur ADC Komal o z theek hai ADB ka man liya Humne vah Kisi Ko Man liya Z2 Ab To ab Ham triangle ABC D Mein pahle dekhne triangle ABC
Tu Ishq ke sare angles Kasam Kya Hoga 180 degree theek hai to 180 Hoga 2 X + 45 degree + Y equal to 180 degree 2 X + bhai kya ho gaya 180 - 45 do 125 degree 135 sorry 135 + 45 13135 Axe + by Ho Gaya 128 question number 11 Lo aur is and triangle ADC maja Dekh Lo triangle ADC Mein Dekh Lo to Iske Sare angles Kasam Kya Hoga 180 X + Z + 55 degree equal to 180 degree theek hai To Agar Ham Dekhe yahan se to expressjet Kiya Gaya 180 degree minus 15
2125 theek hai a question to Mannu aur ham Hamen pata hai ki ek line ke around join hai jo Dangal bante Unka samay kya hota hai 18 Re Tu Yahan Dhyan Se Dekha Jaaye to yah Ek line abhi Si use per Ja DJ ade Banaya do angle Y or Z hai na vah reject ek hi line per Bane real supplementary Honge Jaane Kahan Honge Indore location to Y + Z 180 degree question 3rd floor theek hai to 3 question 3 variable aaram se cal ho jaega aur sab nikal Jaenge lekin Hamen Ham interested required that ko nikalne Mein theek hai nikal Dete Hain To Dekho Y or Z nikalne mein hai to X ki value substitute kar dete Hain program Dhyan se Dekhen question 1 se x ki value kya ho rahi hai
135 degree minus y aur yahan se x ki value kya a rahi hai yahan se x ki value kya rahi hai 125 degree minus Z 735 Vi Ja Chhod Ke Ham Vaiko X Kata Mila sakte kya ho jaega Agar Vaiko mescomtrm Elite 135 degree minus x Hoga theek hai aur Z ko bhi akshy Tamilan to kya ho jaega 125 degree minus x aur Y or Z donon Mein accident Mein a gaya ab Viah Jass Manak status Mein Dal Denge Tu sirf ex-mayor ki question aayega joki x ki value De Dega Main To Ham vi ko rakhte Hain 135 degree minus x z ko rakhte Hain 125 degree minus X
equal to 180 degree minus x minus x 2 - 2 X is a laser usko what is 180 degree 135 degree + 125 degree to 60 degree minus 180 degree to access to 80 degree by to 40 degree a Gaya 40 degree Jaega 130 my -40 degree 95 degree or Z kya aayega 125 degree -40 degree 85 degree

Related Videos