Doubtnut Promotions Sticky

निम्नलिखित यौगिकों के नाम दीजिए -
( i ) C H 3 - C H 2 - C H C H 2 C l - C H C H 2 O H - C H C H 3 - C H 3
( i i ) C 6 H 3 - C 5 C H 3 H - C 4 H 2 - C 4 O H H - C H 2 1 C H 2 O H - C H 3
( i i i ) ( # # P R B H I N C H E X I I C 11 E 02 003 _ Q 01 . p n g width= 80 % > < b r > (iv ) H_(2)C=CH-underset(OH)underset(|)(CH)-CH_(2)-CH_(2)-CH_(3) < b r > (v) CH_(3)-underset(CH_(3))underset(|)C=underset(Br)underset(|)C-CH_(2)OH

Text Solution
Verified by Experts

(i) 3-क्लोरोमेथील2-आइसोप्रोपिल पेंटन -1-ऑल
(ii) 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन -1,3-डाइऑल
3- ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन -1-ऑल
(iv) हेक्स -1-ईन 3-ऑल
(v ) 2 ब्रोमो-3 मैथिलब्यूट-2 -ईन-1 -ऑल

Doubtnut Promotions Banner
|
Updated on:21/07/2023

Related Playlists


Knowledge Check

 • Question 1 - Select One

  CH3CHOHCH2CH3CCH3OH

  A1, 1-Dimethyl-1, 3-butanediol
  B2-Methyl-2, 4-pentanediol
  C4-Methyl-2, 4-pentanediol
  D1, 3, 3-trimethyl-1, 3-propanediol
 • Question 1 - Select One

  The IUPAC name of
  CH3CHOHCH2CH2CH2BrCBrCH3

  A6, 6-Dibromoheptane-2-ol
  B2, 2-Dibromoheptane-6-ol
  C6, 6-Dibromoheptan-2-ol
  DNone of these
 • Question 1 - Select One

  The IUPAC nameof CH3ClCOHCH2CH=CHCH3 is :

  A5-Chloro-5-hydroxyhex-2-ene
  B2-Chloro-5-hydroxyhexene
  C2-Chloro-2-hydroxy-5-hexene
  D2-Chloro-4-hexenol -2
 • Question 1 - Select One

  CH3COHHCH2CCH3HCHO

  A4-Hydroxy-1-methylpentanal
  B4-Hydroxy-2-methylpentanal
  C3-Hydroxy-2-methylpentanal
  D3-H ydroxy-3-methy 1 pentanal
 • Question 1 - Select One

  What is the correct IUPAC name for the following compound?
  CH3(CH2)4CCH3HCH3CCH2CH3CH2CH2CH3

  A3, 4-Dimethyl-3-n-propyl nonane
  B6, 7-Dimethyl-2-n-propyl nonane
  C6, 7-Dimethyl-7-ethyl decane
  D4-Ethyl-4,5-dimethyl decane