doubtnut_header_logo_white_new

Home

Marathi

Class 10

Maths

Chapter

सांख्यिकी

एका वृत्तालेखामध्ये फुटबॉलचा क...

एका वृत्तालेखामध्ये फुटबॉलचा केंद्रीय कोन 45 आहे. जर सर्व खेल्लांवरील एकूण खर्च Rs. 72,000 असेल, तर फुटबॉलवरील खर्च किती असेल?

Text Solution

A
Rs.18000
B
Rs. 9000
C
Rs. 4500
D
Rs. 4000
Answer
The correct Answer is B
adfree_icon_web_accordion

Ab Padhai karo bina ads ke

Khareedo DN Pro and dekho sari videos bina kisi ad ki rukaavat ke!

Login if already purchased
Related Videos
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
एका वृत्तालेखामध्ये फुटबॉलचा केंद्रीय कोन 45 आहे. जर सर्व खेल्लांवरील एकूण खर्च Rs. 72,000 असेल, तर फुटबॉलवरील खर्च किती असेल?

646175357

1.3K

एका वृत्तालेखामध्ये फुटबॉलचा केंद्रीय कोन 45 आहे. जर सर्व खेल्लांवरील एकूण खर्च Rs. 72,000 असेल, तर फुटबॉलवरील खर्च किती असेल?
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
एकूण खर्चापैकी शिक्षणाचा खर्च 20% असेल, तर वृत्तालेखामध्ये दर्शवण्यासाठी शिक्षणाच्या केंद्रीय कोनाचे माप किती असेल?

646175359

6.8K

एकूण खर्चापैकी शिक्षणाचा खर्च 20% असेल, तर वृत्तालेखामध्ये दर्शवण्यासाठी शिक्षणाच्या केंद्रीय कोनाचे माप किती असेल?
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
एकूण खर्चापैकी शिक्षणाचा खर्च 20% असेल, तर वृत्तालेखामध्ये दर्शवण्यासाठी शिक्षणाच्या केंद्रीय कोनाचे माप किती असेल?

646171312

0.8K

एकूण खर्चापैकी शिक्षणाचा खर्च 20% असेल, तर वृत्तालेखामध्ये दर्शवण्यासाठी शिक्षणाच्या केंद्रीय कोनाचे माप किती असेल?
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून लिहा.
वृत्तलेखामध्ये शिक्षणाच्या खर्चाचा केंद्रीय कोन 30 आहे. शिक्षणावर Rs. 900 खर्च झाले असता, एकृण खर्च किती असेल?

646175425

9.8K

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून लिहा.
वृत्तलेखामध्ये शिक्षणाच्या खर्चाचा केंद्रीय कोन 30 आहे. शिक्षणावर Rs. 900 खर्च झाले असता, एकृण खर्च किती असेल?
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून लिहा.
वृत्तलेखामध्ये शिक्षणाच्या खर्चाचा केंद्रीय कोन 30 आहे. शिक्षणावर Rs. 900 खर्च झाले असता, एकृण खर्च किती असेल?

646171377

1.7K

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून लिहा.
वृत्तलेखामध्ये शिक्षणाच्या खर्चाचा केंद्रीय कोन 30 आहे. शिक्षणावर Rs. 900 खर्च झाले असता, एकृण खर्च किती असेल?
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
एका शाळकरी मुलाने एका दिवसातला विविध कृतीमध्ये घालवलेला वे तासांमध्ये वृत्तालेखात दिला आहे. जर शाब्गेत 7 तास घालवले असतील, तर शाल्ठेत घालवलेल्या बेल्ठेच्या केंद्रीय कोनाचे माप किती असेल?

646171310

2.1K

एका शाळकरी मुलाने एका दिवसातला विविध कृतीमध्ये घालवलेला वे तासांमध्ये वृत्तालेखात दिला आहे. जर शाब्गेत 7 तास घालवले असतील, तर शाल्ठेत घालवलेल्या बेल्ठेच्या केंद्रीय कोनाचे माप किती असेल?
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
एका शाळकरी मुलाने एका दिवसातला विविध कृतीमध्ये घालवलेला वे तासांमध्ये वृत्तालेखात दिला आहे. जर शाब्गेत 7 तास घालवले असतील, तर शाल्ठेत घालवलेल्या बेल्ठेच्या केंद्रीय कोनाचे माप किती असेल?

646175358

4.4K

एका शाळकरी मुलाने एका दिवसातला विविध कृतीमध्ये घालवलेला वे तासांमध्ये वृत्तालेखात दिला आहे. जर शाब्गेत 7 तास घालवले असतील, तर शाल्ठेत घालवलेल्या बेल्ठेच्या केंद्रीय कोनाचे माप किती असेल?
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
दीपगृहावरून एका जहाजाकडे पाहताना 45^@ मापाचा , कोन होतो. जर दीपगृहाचो उंचो 200 मोटर असेल, तर ते जहाज दीपगृहाच्या तळापासून किती अंतरावर आहे?

647715136

8.9K

दीपगृहावरून एका जहाजाकडे पाहताना 45^@ मापाचा , कोन होतो. जर दीपगृहाचो उंचो 200 मोटर असेल, तर ते जहाज दीपगृहाच्या तळापासून किती अंतरावर आहे?
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
जर दर्शनी किंमत > बाजारभाव असेल, तर शेअर्स ___ वर असेल.

646174989

6.8K

जर दर्शनी किंमत > बाजारभाव असेल, तर शेअर्स ___ वर असेल.
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
जर दर्शनी किंमत > बाजारभाव असेल, तर शेअर्स ___ वर असेल.

646170943

6.1K

जर दर्शनी किंमत > बाजारभाव असेल, तर शेअर्स ___ वर असेल.
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
एका कॅलक्युलेटरची वस्तू व सेवा करासहित किंमत Rs. 5,120 आहे. त्यावर लागू असलेला CGST Rs.560 असेल, तर त्या कॅलक्युलेटरची करपात्र किंमत Rs. ___ असेल.

646174983

3.3K

एका कॅलक्युलेटरची वस्तू व सेवा करासहित किंमत Rs. 5,120 आहे. त्यावर लागू असलेला CGST Rs.560 असेल, तर त्या कॅलक्युलेटरची करपात्र किंमत Rs. ___ असेल.
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
एका कॅलक्युलेटरची वस्तू व सेवा करासहित किंमत Rs. 5,120 आहे. त्यावर लागू असलेला CGST Rs.560 असेल, तर त्या कॅलक्युलेटरची करपात्र किंमत Rs. ___ असेल.

646170937

2.2K

एका कॅलक्युलेटरची वस्तू व सेवा करासहित किंमत Rs. 5,120 आहे. त्यावर लागू असलेला CGST Rs.560 असेल, तर त्या कॅलक्युलेटरची करपात्र किंमत Rs. ___ असेल.
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
खालील प्रत्येक प्रश्‍नासाठी अचूक पर्याय निवडा.
एका म्युच्युअल फंडाचे एका यूनिटचे नक्त मूल्य 10.65 रुपये असेल, तर 500 यूनिट्सच्या खरेदीसाठी लागणारी रक्‍कम किती रुपये असेल?

646170908

5.2K

खालील प्रत्येक प्रश्‍नासाठी अचूक पर्याय निवडा.
एका म्युच्युअल फंडाचे एका यूनिटचे नक्त मूल्य 10.65 रुपये असेल, तर 500 यूनिट्सच्या खरेदीसाठी लागणारी रक्‍कम किती रुपये असेल?
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
खालील प्रत्येक प्रश्‍नासाठी अचूक पर्याय निवडा.
एका म्युच्युअल फंडाचे एका यूनिटचे नक्त मूल्य 10.65 रुपये असेल, तर 500 यूनिट्सच्या खरेदीसाठी लागणारी रक्‍कम किती रुपये असेल?

646174954

2.6K

खालील प्रत्येक प्रश्‍नासाठी अचूक पर्याय निवडा.
एका म्युच्युअल फंडाचे एका यूनिटचे नक्त मूल्य 10.65 रुपये असेल, तर 500 यूनिट्सच्या खरेदीसाठी लागणारी रक्‍कम किती रुपये असेल?
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
एका म्युच्युअल फंडाचे 400 यूनिट खरेदी करण्याकरिता Rs. 25000 गुंतवले, तर त्या प्रत्येक यूनिटचे नक्त मालमत्ता (NAV) मूल्य किती असेल?

646174996

3.5K

एका म्युच्युअल फंडाचे 400 यूनिट खरेदी करण्याकरिता Rs. 25000 गुंतवले, तर त्या प्रत्येक यूनिटचे नक्त मालमत्ता (NAV) मूल्य किती असेल?