doubtnut_header_logo_white_new

Home

Marathi

Class 10

Maths

Chapter

पायथागोरसचे प्रमेय

एका समभुज त्रिकोणाची उंची sqrt...

एका समभुज त्रिकोणाची उंची 3 सेमी आहे, तर त्या त्रिकोणाच्या बाजूची लांबी व परिमिती काढा.

adfree_icon_web_accordion

Ab Padhai karo bina ads ke

Khareedo DN Pro and dekho sari videos bina kisi ad ki rukaavat ke!

Login if already purchased

Answer

Step by step solution by experts to help you in doubt clearance & scoring excellent marks in exams.
Related Videos
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
एका कॅलक्युलेटरची वस्तू व सेवा करासहित किंमत Rs. 5,120 आहे. त्यावर लागू असलेला CGST Rs.560 असेल, तर त्या कॅलक्युलेटरची करपात्र किंमत Rs. ___ असेल.

646174983

4.5K

एका कॅलक्युलेटरची वस्तू व सेवा करासहित किंमत Rs. 5,120 आहे. त्यावर लागू असलेला CGST Rs.560 असेल, तर त्या कॅलक्युलेटरची करपात्र किंमत Rs. ___ असेल.
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
एका कॅलक्युलेटरची वस्तू व सेवा करासहित किंमत Rs. 5,120 आहे. त्यावर लागू असलेला CGST Rs.560 असेल, तर त्या कॅलक्युलेटरची करपात्र किंमत Rs. ___ असेल.

646170937

1.3K

एका कॅलक्युलेटरची वस्तू व सेवा करासहित किंमत Rs. 5,120 आहे. त्यावर लागू असलेला CGST Rs.560 असेल, तर त्या कॅलक्युलेटरची करपात्र किंमत Rs. ___ असेल.
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
एका हेडफोनचो किंमत ₹ 750 आहे. वस्तू व सेवाकराला दर CGST ची रक्‍कम ____ आहे.

646174982

5.9K

एका हेडफोनचो किंमत ₹ 750 आहे. वस्तू व सेवाकराला दर CGST ची रक्‍कम ____ आहे.
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
एका हेडफोनचो किंमत ₹ 750 आहे. वस्तू व सेवाकराला दर CGST ची रक्‍कम ____ आहे.

646170936

6.6K

एका हेडफोनचो किंमत ₹ 750 आहे. वस्तू व सेवाकराला दर CGST ची रक्‍कम ____ आहे.
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
दोन संख्यांची बेरीज 35 असून त्यांच्यातील फरक 13 आहे, तर त्या दोन संख्या ............ आहेत.

646174312

6.6K

दोन संख्यांची बेरीज 35 असून त्यांच्यातील फरक 13 आहे, तर त्या दोन संख्या ............ आहेत.
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
दोन संख्यांची बेरीज 35 असून त्यांच्यातील फरक 13 आहे, तर त्या दोन संख्या ............ आहेत.

646170266

5.8K

दोन संख्यांची बेरीज 35 असून त्यांच्यातील फरक 13 आहे, तर त्या दोन संख्या ............ आहेत.
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
एका म्युच्युअल फंडाचे 400 यूनिट खरेदी करण्याकरिता Rs. 25000 गुंतवले, तर त्या प्रत्येक यूनिटचे नक्त मालमत्ता (NAV) मूल्य किती असेल?

646174996

1.3K

एका म्युच्युअल फंडाचे 400 यूनिट खरेदी करण्याकरिता Rs. 25000 गुंतवले, तर त्या प्रत्येक यूनिटचे नक्त मालमत्ता (NAV) मूल्य किती असेल?
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
एका म्युच्युअल फंडाचे 400 यूनिट खरेदी करण्याकरिता Rs. 25000 गुंतवले, तर त्या प्रत्येक यूनिटचे नक्त मालमत्ता (NAV) मूल्य किती असेल?

646170950

2K

एका म्युच्युअल फंडाचे 400 यूनिट खरेदी करण्याकरिता Rs. 25000 गुंतवले, तर त्या प्रत्येक यूनिटचे नक्त मालमत्ता (NAV) मूल्य किती असेल?
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
एका शाळकरी मुलाने एका दिवसातला विविध कृतीमध्ये घालवलेला वे तासांमध्ये वृत्तालेखात दिला आहे. जर शाब्गेत 7 तास घालवले असतील, तर शाल्ठेत घालवलेल्या बेल्ठेच्या केंद्रीय कोनाचे माप किती असेल?

646171310

1K

एका शाळकरी मुलाने एका दिवसातला विविध कृतीमध्ये घालवलेला वे तासांमध्ये वृत्तालेखात दिला आहे. जर शाब्गेत 7 तास घालवले असतील, तर शाल्ठेत घालवलेल्या बेल्ठेच्या केंद्रीय कोनाचे माप किती असेल?
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
एका शाळकरी मुलाने एका दिवसातला विविध कृतीमध्ये घालवलेला वे तासांमध्ये वृत्तालेखात दिला आहे. जर शाब्गेत 7 तास घालवले असतील, तर शाल्ठेत घालवलेल्या बेल्ठेच्या केंद्रीय कोनाचे माप किती असेल?

646175358

6.6K

एका शाळकरी मुलाने एका दिवसातला विविध कृतीमध्ये घालवलेला वे तासांमध्ये वृत्तालेखात दिला आहे. जर शाब्गेत 7 तास घालवले असतील, तर शाल्ठेत घालवलेल्या बेल्ठेच्या केंद्रीय कोनाचे माप किती असेल?
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
एका वृत्तालेखामध्ये फुटबॉलचा केंद्रीय कोन 45 आहे. जर सर्व खेल्लांवरील एकूण खर्च Rs. 72,000 असेल, तर फुटबॉलवरील खर्च किती असेल?

646171309

5.2K

एका वृत्तालेखामध्ये फुटबॉलचा केंद्रीय कोन 45 आहे. जर सर्व खेल्लांवरील एकूण खर्च Rs. 72,000 असेल, तर फुटबॉलवरील खर्च किती असेल?
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
एका वृत्तालेखामध्ये फुटबॉलचा केंद्रीय कोन 45 आहे. जर सर्व खेल्लांवरील एकूण खर्च Rs. 72,000 असेल, तर फुटबॉलवरील खर्च किती असेल?

646175357

2.1K

एका वृत्तालेखामध्ये फुटबॉलचा केंद्रीय कोन 45 आहे. जर सर्व खेल्लांवरील एकूण खर्च Rs. 72,000 असेल, तर फुटबॉलवरील खर्च किती असेल?
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
धातूच्या वस्तूवरील वस्तू व सेवा कराचा दर 28% आहे, __ तर त्यांवर राज्य वस्तू सेवा कराचा दर आकारण्यात येतो.

646174981

11

धातूच्या वस्तूवरील वस्तू व सेवा कराचा दर 28% आहे, __ तर त्यांवर राज्य वस्तू सेवा कराचा दर आकारण्यात येतो.
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
धातूच्या वस्तूवरील वस्तू व सेवा कराचा दर 28% आहे, __ तर त्यांवर राज्य वस्तू सेवा कराचा दर आकारण्यात येतो.

646170935

9.9K

धातूच्या वस्तूवरील वस्तू व सेवा कराचा दर 28% आहे, __ तर त्यांवर राज्य वस्तू सेवा कराचा दर आकारण्यात येतो.
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
38,000 हजार रुपये करपात्र किमतीच्या एका उत्पादनाची खरेदी केली असता, त्यावर 10,640 रुपये वस्तू व सेवा कर द्यावा लागला असेल, तर वस्तू व सेवा कराचा दर किती असेल?

646170940

3.3K

38,000 हजार रुपये करपात्र किमतीच्या एका उत्पादनाची खरेदी केली असता, त्यावर 10,640 रुपये वस्तू व सेवा कर द्यावा लागला असेल, तर वस्तू व सेवा कराचा दर किती असेल?
doubtnut_header_logo_white_new
TEXT SOLUTION
38,000 हजार रुपये करपात्र किमतीच्या एका उत्पादनाची खरेदी केली असता, त्यावर 10,640 रुपये वस्तू व सेवा कर द्यावा लागला असेल, तर वस्तू व सेवा कराचा दर किती असेल?

646174986

7.4K

38,000 हजार रुपये करपात्र किमतीच्या एका उत्पादनाची खरेदी केली असता, त्यावर 10,640 रुपये वस्तू व सेवा कर द्यावा लागला असेल, तर वस्तू व सेवा कराचा दर किती असेल?