doubtnut_header_logo_white_new

ni=1(n+1CinCi) का मान बराबर है

Updated On: 27-06-2022

लिखित उत्तर

A
2n
B
2n+1
C
3.2n
D
2n1
Answer
The correct Answer is D
ADVERTISEMENT
adfree_icon_web_accordion

Ab Padhai karo bina ads ke

Khareedo DN Pro and dekho sari videos bina kisi ad ki rukaavat ke!


संबंधित वीडियो