Login

તરંગો

દોલનો

ગતિવાદ

થરમૉડાયનેમિક્સ

દ્રવ્યના ઉષ્મીય ગુણધર્મો

તરલના યાંત્રિક ગુણધર્મો

ઘન પદાર્થોના યાંત્રિક ગુણધર્મો

ગુરુત્વાકર્ષણ

કણોનાં તંત્રો અને ચાકગતિ

કાર્ય, ઊર્જા અને પાવર

ગતિના નિયમો

સમતલમાં ગતિ

સુરેખપથ પર ગતિ

એકમો અને માપન

ભૌતિક જગત

દોલનો અને તરંગો

વાયુનો ગતિવાદ

થર્મોડાયનેમિક્સ

કણોના તંત્રનું ગતિવિજ્ઞાન અને દ્રઢ પદાર્થ

સામાન્ય ગણિત

ઘન પદાર્થના યાંત્રિક ગુણધર્મો

વર્તુળાકાર ગતિ

કાર્ય, ઊર્જા, પાવર (કાર્યત્વરા) અને સંઘાત

ગતિ ના નિયમો

કાઇનેમેટિક્સ (શુદ્ધ ગતિશાસ્ત્ર) : 2.3 પ્રક્ષિપ્ત ગતિ

કાઇનેમેટિક્સ (શુદ્ધ ગતિશાસ્ત્ર) : 2.3 સમતલ માં ગતિ

કાઇનેમેટિક્સ (શુદ્ધ ગતિશાસ્ત્ર) : 2.2 સદિશો

કાઇનેમેટિક્સ (શુદ્ધ ગતિશાસ્ત્ર) : 2.1 સુરેખ પથ પર ગતિ

ભૌતિક જગત અને માપન

By using this site you agree to the use of cookies. Check our Cookie Policy for more details